Ковбасенко Ю . І. Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (академічний рівень, профільний рівень). — К .: Грамота, 2010. — 320 с . ; іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010
Ковбасенко Ю . І.  Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (академічний рівень, профільний рівень). — К .: Грамота, 2010. — 320 с . ; іл.Ковбасенко Ю . І.  Світова література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів (академічний рівень, профільний рівень). — К .: Грамота, 2010. — 320 с . ; іл.
 
Підручник повністю відповідає програмі зі світової літератури для профільних 10 класів (академічний рівень, профільний рівень). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу XIX ст. (епохи реалізму та раннього модернізму), а також життєвий і творчий шлях та ідейно-художні особливості творів Стендаля, О. де Бальзака, Ч. Діккенса, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, М. Некрасова, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, Е. Золя та О. Уайльда. Наявність обов’язкового та додаткового літературознавчого й культурологічного матеріалу допоможе учням ефективно підготуватися до різноманітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т. ч. ЗНО).
 
Зміст
З ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ
XIX століття: штрихи до історико-культурного портрета.................................. 4
Доба реалізму в європейській літературі...............................................................14
Стендаль. Роман «Червоне і чорне»......................................................................29
Оноре де Бальзак ..................................................................................................... 74
Цикл творів «Людська комедія» ....................................................................79
Повість «Гобсек» ................................................................................................87
Чарльз Діккенс. Роман «Пригоди Олівера Твіста» ........................................ 103
Федір Достоєвський. Роман «Злочин і кара» ..................................................143
Лев Толстой. Роман «Анна Кареніна» ...............................................................191
ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ
середини — другої половини XIX ст.
Загальїга характеристика провідних шляхів розвитку поезії
середини XIX ст.................................................................................................217
Микола Н екр асо в................................................................................................... 220
«Тройка».............................................................................................................225
«Учора в шостій на Сінну...»..........................................................................226
«Роздуми біля парадного під’їзду» .............................................................. 227
«На смерть Шевченка» ...................................................................................229
Волт Вітмен.............................................................................................................. 232
Збірка «Листя трави»...................... 234
Шарль Бодлер .........................................................................................................247
Збірка «Квіти зла»............................................................................................252
Із поезії французького символізму Імпресіонізм і символізм як мистецькі явища останньої третини XI X— початку XX ст................ 261
Поль Верлен .............................................................................................................266
«Так тихо серце плаче...».................................................................................268
«Мистецтво поетичне».................................................................................... 269
Артюр Рембо ...........................................................................................................273
«Відчуття» .........................................................................................................276
«П’яний корабель»............................................................................................277
«Голосівки»....................................................................................................... 279
РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ
Еміль Золя. Роман «Кар’єра Ругонів»................................................................ 282
Оскар Уайльд. Роман «Портрет Доріана Грея»................................................299
Словник літературознавчих термінів..................................................................316
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -