Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, проф. рівень / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова, Є.В. Волощук [та ін.]. - К. : Генеза, 2010. - 288 с. : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010
 Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, проф. рівень / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова, Є.В. Волощук [та ін.]. - К. : Генеза, 2010. - 288 с. : іл.Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, проф. рівень / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова, Є.В. Волощук [та ін.]. - К. : Генеза, 2010. - 288 с. : іл.
 
Підручник, що ознайомлює з визначними явищами світової літератури середини XIX от. та межі ХІХ -ХХ от., написано відповідно до чинної навчальної програми для 10 класу (академічний рівень, профільний рівень). Видання містить оглядові статті, що репрезентують провідні тенденції літературного процесу XIX ст. та висвітлюють особливості розвитку світової поезії і прози в зазначений період; нариси про життя і творчість видатних майстрів слова XIX ст.; інтерпретації художніх творів, вивчення яких передбачено програмою. Методичний апарат підручника спрямований на різнобічне висвітлення програмового матеріалу, розвиток критичного мислення та творчих здібностей учнів.
 
Зміст
Путівник до підручника ....................................................................... З
 
ЧАСТИНА ПЕРША. З ЛІТЕРАТУРИ РЕАЛІЗМУ
Загальна характеристика літератури X IX ст.
Реалізм як напрям у світовііі літературі........................................................6
Сторінками історії літератури. Панорама французької прози
середини XIX ст...................................................................................................15
ФРЕДЕРІК СТЕНДАЛЬ ...................................................................................21
«...Він жив, писав, кохав» ..................................................................... 22
Віхи життя, віхи творчості ................................................................ 22
Відкрита книга. Роман «Червоне і чорне» ........................................ 28
Скарбниця філолога. Роман «Пармський монастир* ......................36
ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК ..................................................................................... 40
Дослідник законів і звичаїв суспільства ...........................................41
Віхи життя, віхи творчості ................................................................41
Відкрита книга. Повість «Гобсек» ..................................................... 49
Скарбниця філолога. Роман «Батько Горіо» ..................................... 53
Сторінками історії літератури. Панорама англійської прози
середини XIX ст...................................................................................................58
ЧАРЛЗ ДІККЕПС ............................................................................................. 63
З «великими сподіваннями» в серці ...................................................64
Віхи життя, віхи творчості ................................................................64
Відкрита книга. Роман «Пригоди Олівера Твіста» ........................ 69
Скарбниця філолога. Роман «Великі сподівання» ........................... 77
Сторінками історії літератури. Панорама російської прози
другої половини XIX ст..................................................................................... 82
ФЕДІР ДОСТОЄВСЬКИЙ ................................................................................89
Знавець таємниць людської душі ........................................................90
Віхи життя, віхи творчості ................................................................91
Відкрита книга. Роман «Злочин і кара» ...........................................96
Скарбниця філолога. Роман «Ідіот» ...................................................108
ЛЕВ ТОЛСТОЙ ................................................................................................115
Проповідник духовного самовдосконалення ................................... 116
Віхи життя, віхи творчості ............................................................. 116
Відкрита книга. Роман «Анна Кареніна» ........................................ 122
Скарбниця філолога. Роман-епопея «Війна і мир» ........................ 132
 
ЧАСТИНА ДРУГА. ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ - ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.
Загальна характеристика провідних шляхів розвитку
поезії середини - другої половини X IX ст..................................................142
МИКОЛА НЕКРАСОВ ...................................................................................149
«Муза помсти і печалі» ....................................................................... 150
Віхи життя, віхи творчості .............................................................150
Відкрита книга. Золоті розсипи поезії М. Некрасова ...................152
Скарбниця філолога. Знакові постаті російської поезії XIX ст.: Ф. Тютчев, А. Фет ...................................160
ВОЛТВІТМЕН ............................................................................................... 171
Трубадур нового світу й нової поезії ................................................172
Віхи життя, віхи творчості .............................................................173
Відкрита книга. Зі збірки «Листя трави» ........................................175
ШАРЛЬ БОДЛЕР .......................................................................................... 181
«Знедолений, який узяв на себе всі гріхи сього світу» ................ 182
Віхи життя, віхи творчості ............................................................. 182
Відкрита книга. Зі збірки «Квіти зла» ............................................. 184
Сторінками історії літератури. Літературний процес на межі
ХІХ-ХХ ст. Символізм як літературний напрям. Нові пошуки в поезії ..................................................................................... 193
ПОЛЬВЕРЛЕН ................................................................................................202
«Найперше - музика у слові!» ...........................................................203
, Віхи життя, віхи творчості ............................................................. 203
Відкрита книга. «Пейзажі душі» П. Верлена ................................ 204
АРТЮР РЕМБО ................................................................................................214
Метеор європейської п оезії...................................................................215
Віхи життя, віхи творчості ............................................................. 215
Відкрита книга. Поетичні блукання Рембо ...................................217
Скарбниця філолога. Художні відкриття С. Малларме ........................ 223
 
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. РОМАН РАННЬОМОДЕРНІСТСЬКОЇ ДОБИ
Загальна характеристика прози на межі XIX —X X ст.............................228
ЕМІЛЬ ЗОЛЯ .................................................................................................. 232
Натураліст з душею романтика.............................................. 233
Віхи життя, віхи творчості ............................................................. 233
Відкрита книга. Роман «Кар’єра Ругонів» ..................................... 240
ОСКАР УАЙЛЬД ..................... 252
Герой декадентської доби ..................................................................... 253
Віхи життя, віхи творчості ............................................................. 254
Відкрита книга. Роман «Портрет Доріана Грея» ...........................258
Скарбниця філолога. Майстерність Чехова-прозаїка ............................. 266
 
Підсумки ..........................................................................................................279
Словник літературознавчих термінів ........................................................282
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -