Конспект уроку на тему "Будова слова. Орфографія. Корінь, префікс, суфікс і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення вивченого). Використання слів із суфіксами і префіксами, що надають словам емоційного забарвлення."

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

 

Гунька Оксана Зіновіївна,
вчитель української мови і літератури
Бишківського НВК " ЗНЗ І-ІІ ступенів - ДНЗ"
Козівського району
Тернопільської області


Мета: 

- повторити і поглибити знання учнів про значущі частини слова, сприяти зміцненню навичок їх виділення; поглибити вміння розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;

- формувати вміння знаходити значущі частини слова, визначати їх роль у словах;

-  удосконалювати навички самостійної роботи;

- збагачувати словниковий запас учнів;

- виховувати повагу до природи рідного села, до звичаїв і традицій свого народу.

Тип уроку: Урок поглиблення вивченого з елементами повторення.

Обладнання: підручник, роздатковий матеріал для малих груп, таблиці «Будова слова», «Розбір слова за будовою»

Методи і прийоми: сенкан, ПРЕС, тест, «Незакінчене речення»,    «Мікрофон», робота в малих групах.

ХІД УРОКУ

І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 Вправи «Я», «Впевнений кулачок» ( елемент психологічного тренінгу).

ІІ АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ТА ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота над термінологічним словником (закінчення, основа, корінь, префікс, суфікс ).

ІІІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запис теми уроку в зошити.

Слово вчителя  про важливість слова в житті людини

Вправа «Сенкан»

СЛОВО ( разом)

Сильне, влучне ( гарне, мелодійне…)

Впливає, вражає, допомагає

Найсильніша зброя людини

Сила ( вплив, зброя, краса, музика)

ІV ОСМИСЛЕННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

*Складання схем змінного і незмінного слова на дошці

*Розібрати слова за будовою (робота на дошці)

 Передзвін, проліски, навесні, гарно, видолинок.

*Вибери слово відповідно до схеми 

*Вправа «Спотиканочка»

Вибрати, вигодувати, виліт, окраса.

Садок, дубок, столик, кілок.

Сорока, сороканіжка, землекоп, краєвид.

Стіл, день, любов, лелека.

   * Метод «ПРЕС»

– Як думаєте, яку роль виконують суфікси і префікси у словах?

–Чи зміниться значення слова від використання певного префікса чи суфікса?

Селянин, селюк

Сад (садок, садочок, садище)

Рід ( зріднитися, поріднитися, виродження)

– У яких стилях мовлення ми можемо використовувати такі слова?

   * Вправа «Знайди слова-родичі» ( формування розуміння відмінності між словами на основі омонімічності коренів)

Літо, літати, переліт, літній, літечко, літак, зліт, по-літньому.

Вода, водій, водолаз, водити, водний, водіння, переводити.

Скласти речення із словосполученнями  літній день, літній чоловік

V СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Прийом  «Доторк до мистецтва»

Після прослухування народної інструментальної мелодії учні поділяються на дві групи, кожна з яких отримує групу  спільнокореневих слів. Скласти твір-мініатюру.

Звук, відзвук, звучання, милозвучна, відзвучала, звукова.

Пісня, пісенька, пісенність, пісенний, піснетворці.

* Вправа «Найуважніший учень» ( назвати спільнокореневі слова чи форми слова у фразеологізмах)

Взяти себе в руки, липкі руки; язиката Хвеська, за язик тягнути; голий, босий, але у вінку, терновий вінок; голова і два вуха, закрутити голову; ситий голодного не розуміє, голод – не пан; не падати духом, душа в душу; бити байдики, битий небитого несе.

VІ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Тестування (макс. – 2 бали)

1.     Які слова мають закінчення?

А) Змінювані.

Б) Незмінювані.

2.     У якому слові нульове закінчення?

А) Кінь.

Б) Небо.

В) Високо.

3.     У якому рядку записані форми слова?

А) Рік, роковини, річний.

Б) Вода, води, водою.

В) Водій, привід, водолаз.

4.     З яких значущих частин складається змінюване слово?

А) Корінь і закінчення.

Б) Префікс і суфікс.

В) Префікс, корінь, суфікс і закінчення.

Г) Основа і закінчення.

Метод «Незакінчене речення»

Значущими частинами слова є…..

Носієм лексичного значення у слові є….

Емоційного забарвлення словам можуть надавати……

На уроці мені найбільше мені вдавалося…

Я вмію добирати спільнокореневі слова,

Я розумію відмінність між спільнокореневими словами і формами слова.

VІІ ВИСТАВЛЕННЯ ТА АРГУМЕНТАЦІЯ ОЦІНОК

VІІІ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

ІХ РЕФЛЕКСІЯ УРОКУ

Україна

Писанка

Мої досягнення на уроці

 

 

Вид діяльності

 

 

Кількість балів

 

 

Сенкан

 

 

 

Розбір за будовою

 

 

 

«Спотиканочка»

 

 

 

Слова-родичі

 

 

 

Творче завдання

 

 

 

Фразеологізми

 

 

 

Тестування

 

 

Я вмію добирати спільнокореневі слова,

Я розумію відмінність між спільнокореневими словами і формами слова.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -