Конспект уроку на тему: "Кліматотвірні чинники. Загальна характеристика клімату України"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

 

Галинський С.Ф.,

вчитель географії 

 Кудрявцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Веселинівської районної ради

Миколаївської області


Мета уроку:

Навчальна - систематизувати знання учнів що до основних чинників формування клімату; розкрити поняття розподілу сонячної радіації на території України; дати оцінку типам повітряних мас, що панують на території України; продовжити формувати навички роботи з географічними картами, уміння співставляти та аналізувати матеріал.

Розвивальна – розвивати екологічне  мислення, допитливість, уміння працювати в групі.

Виховна - виховати в учнів ціннісне ставлення до природи України та своєї місцевості; продовжити виховувати культуру спілкування, естетичну культуру.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи і методичні прийоми: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий.

Обладнання: фізична і кліматична карти України, атласи, схеми, додатковий матеріал, комп’ютер, м/д, проектор, презентація «Кліматотвірні чинники».

Між предметні та внутрішньо предметні зв’язки: з попередніми уроками географії, кліматологією, фізикою, біологією.

                         Епіграф уроку:  «Єдиний шлях, що веде до знання,- це діяльність»

                                                                                                                      Б. Шоу

Хід уроку

 

І. Організаційний момент.

1. Психологічне налаштування на урок.

Хай ваші очі горять від любові до географії,

Душа радіє за дітей,

А серце співає від задоволення : за наші знання і вміння!

2.Бесіда з учнями:

Просинаючись, кожного ранку, ви мимоволі заглядаєте у вікно. Що ви там хочете побачити?

А що буде залежати від того, що ми там побачимо? Від чого залежить погода?

3. Оголошення теми та мети уроку

    Розмова нині в нас можлива.

    Десь світить сонце, а десь злива.

    Там цілий рік ліс зеленіє,

    А там ледь квіти животіють.

    Усе це нам важливо знати,

    Щоб славно господарювати,

    І щоб здоров’я зберігати,

    Щоб марно сил не витрачати.

   Щасливо жити, що могли ми.

  Тож тема наша : «Клімат України!»

Оголошеня теми та мети уроку

1.     На дошці записати тему уроку, учні одночасно записують в зошити.

2.     Визначити мету уроку разом з учнями.

ІІ   Актуалізація опорних знань

 Бесіда за запитаннями

1.     Пригадати з попередніх класів, що таке погода?

2.     Чи змінюється погда протягом доби?

3.     Що таке клімат? Чим відрізняється погода від клімату?

4.     Які кліматичні пояси виділяють на Землі?

5.     У яких кліматичних поясах виділяють типи клімату?

ІІІ    Мотивація навчальної діяльності учнів

    Важливість клімату в житті кожної людини або цілих народів і держав добре відома. А всеж чи варто мати певні знання про клімат людям далеким від клімату професій, учням шкіл.

 Що дають нам знання про клімат?

  • У кожному регіоні України різні кліматичні умови: дощовий захід і посушливий південь
  • Моделювати і підбирати одяг,залежно де живе людина.
  • У Карпатах архітектори обов’язково захистять місцеві споруди від зливових дощів стрімкими дахами.
  • На знаннях про клімат грунтується галузь медицини як «кліматотерапія» тобто «лікування кліматом».

Які ще професії потребують знань про цю науку?

 Зрештою, кожен з нас у щоденному житті теж користується знаннями про клімат.Перевірити на скільки вони глибокі й дасть змогу вам тема яку ми починаємо вивчати.

ІУ.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прийом «Словничок»

Кліматологія — наука, що вивчає питання кліматотворення, опису та класифікації типів клімату земної кулі, антропогенний вплив на клі­мат. Прикладні галузі кліматології — біокліматологія, агрокліматологія, палеокліматологія, медична кліматологія тощо. Систематичні описи клімату Землі та формування кліматології як самостійної області знань належать до XIX ст. Її становлення пов’язане з іменами видатних учених — Воєйкова, Вільда, Гумбольдта, Кеппена тощо.

-         Для того, щоб добре розібратися у кліматі України, і вміти його характеризувати, нам необхідно пригадати те, що впливає на формування клімату.

КЛІМАТОТВІРНІ  ЧИННИКИ

2.Випереджальне домашнє  завдання  ( група учнів доповідають за допомогою  комп’ютерної презентації «Кліматотвірні чинники»).

3. Робота в групах випереджальне завдання.

Завдання: Зобразити графічно прояв на території України того чи іншого кліматотвірного чинника.

І.гр. «Сонячна радіація та її види і розподіл»

ІІ.гр. «Циркуляція атмосфери»

ІІІ.гр. «Повітряні маси».  На стрілочках вказати які повітряні маси впливають на клімат України і на фізичній карті показати їх вплив (прикріпити стрілки на карті).

ІV.гр «Підстилаюча поверхня».  Охарактеризувати рельєф України.  Вказати величину альбедо різних поверхонь доповнюючи схеми.

   Підведення підсумку.

1.На земну поверхню надходить сумарна радіація. На територію України: -3600МДж/м-на заході; 3400МДж/м-Карпати; 5000МДж/м-на узбережжі Криму.

2.Циклони приносять похолодання, опади.

Антициклони- суху, теплу погоду влітку, морозну без опадів взимку.

3.На клімат України впливають арктичні, помірні, тропічні повітряні маси.

4.Гори затримують проходження повітряних мас, рівнини-вільному проникненню на південь.

5.Альбедо коливається від 24%-на півночі до 17% на півдні. У зимовий період-60%- на півночі до 25% на півдні.

2.Загальні риси клімату України.

 Робота з підручником та картами атласу  в парах.

1.ряд- Розподіл температури липня  на території України.

2.ряд- Розподіл температури січня  на території України.

3.ряд-Розподіл опадів на території України.

На виконання роботи-6хв.

V. Закріплення матеріалу

Ось до берега приплили.

Потомились? Є ще сили?

Зараз слід поміркувати,

Що дізнались розказати.

Прийом «Тест-контроль»

1.     Сонячна радіація, яка безпосередньо досягає земної  поверхні, називається:

а\. пряма;  б\. сумарна;  в\.розсіяна.

2.     Найбільший показник альбедо має ділянка, яка вкрита:

а\. водою; б\.зеленою травою;  в\. снігом.

3.     Багаторічний режим погоди в даній місцевості називається:

а\.клімат;  б\. погода;  в\. кліматотвірний чинник.

4.     Найнижчі середньомісячні температури січня на території України спостерігаються:

а\.на північному сході; б\. на північному заході; в\. південному заході.

5.     Для більшої території України характерний тип клімату:

а\. морський; б\. субтропічний;  в\. помірно-континентальний.

6.     Найбільша кількість опадів випадає в Україні випадає у:

а\.у північній частині; б\. у Крпатах; в\. у Криму.

7.     Континентальність клімату на території України зростає:

а\.із заходу на схід; б\. з півночі на південь; в\.з північного заходу на південний схід; г\. з південного заходу на північний схід.

Прийом «Правдивість теорії»

1.      Доведіть, що територія України є кліматично комфортною.

2.     Доведіть, що географічне положення впливає на клімат.

3.     Доведіть, що в Українських Карпатах випадає найбільша кі-сть опадів.

Підсумок уроку.

Закінчіть речення: «Коли я прийду додому, то розповім своїм батькам....»

Виставлення оцінок.

Домашнє завдання.

Ще раз прочитати параграфи 19-20. На контурну карту нанести кліматичні  показники України .

Підготуйте додатковий матеріал про несприятливі природно-клі­матичні явища.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -